Whitepaper samenvatting

ROUTE 8 - Eindtoets

ROUTE 8 - Eindtoets
Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheden meet. ROUTE 8 is een adaptieve toets die al in 2014 door het ministerie is erkend als eindtoets. De toets is adaptief op vraagniveau, dit betekent dat het niveau van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Door deze werkwijze hoeft een leerling niet onnodig teveel moeilijke of juist te gemakkelijke vragen te beantwoorden, maar wordt hij/zij wel uitgedaagd tot de bovengrens van zijn/haar kunnen. ROUTE 8 toetst in 2 à 3 klokuren de verplichte domeinen taal en rekenen in verschillende deeltoetsen. Op het individuele scorerapport wordt per domein en per deeltoets het vaardigheidsniveau van de leerling weergegeven, worden de behaalde referentieniveaus en het advies voor het voortgezet onderwijs vermeld. Het onderdeel persoonlijk functioneren is optioneel en wordt apart gerapporteerd. Flexibele afname van 15 april t/m 15 mei.
download
Wanneer je dit whitepaper downloadt ga je ermee akkoord dat je door de leverancier benaderd kan worden.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Kenmerken:
Publicatie datum: 22-08-2018
Bestandstype: pdf
Document: Whitepaper
Taal: NL
Gepubliceerd door: A-VISION Onderwijsadviesbureau / ROUTE 8

Lees ook

Mediapartners