Whitepaper samenvatting

DTT - Formatief toetsen - NIEUW!

DTT - Formatief toetsen - NIEUW!
De Diagnostische Tussentijdse Toets is een adaptief feedbackinstrument waarmee objectief bepaald wordt in hoeverre doelen voor (deel-)vaardigheden binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde aan het einde van de onderbouw (2 vmbo en 3 havo/vwo) zijn behaald. De DTT maakt zichtbaar waar de leerling sterk in is en waar extra ondersteuning zinvol is, zodat docenten en leerlingen gerichte vervolgstappen kunnen zetten. Gebruikers worden begeleid in het proces van formatief handelen in de praktijk.
download
Wanneer je dit whitepaper downloadt ga je ermee akkoord dat je door de leverancier benaderd kan worden.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Kenmerken:
Publicatie datum: 14-05-2018
Bestandstype: pdf
Document: Whitepaper
Taal: NL
Gepubliceerd door: A-VISION Onderwijsadviesbureau / ROUTE 8

Lees ook

Mediapartners