Whitepaper samenvatting

DTT - Formatief toetsen

DTT - Formatief toetsen
De Diagnostische Tussentijdse Toets is een adaptief feedbackinstrument waarmee objectief bepaald wordt in hoeverre doelen voor (deel-)vaardigheden binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde aan het einde van de onderbouw (2 vmbo en 3 havo/vwo) zijn behaald. De DTT maakt zichtbaar waar de leerling sterk in is en waar extra ondersteuning zinvol is, zodat docenten en leerlingen gerichte vervolgstappen kunnen zetten. Gebruikers worden begeleid in het proces van formatief handelen in de praktijk.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Kenmerken:
Publicatie datum: 14-05-2018
Bestandstype: pdf
Document: Whitepaper
Taal: NL
Gepubliceerd door: A-VISION, Advisering en Begeleiding BV

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners