Seminar
za 26 januari | 14:30 - 15:15
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT

Innovatie binnen speciaal onderwijs

Stichting Vraagstelling zet zich in voor innovatieve projecten binnen (speciaal) onderwijs. Denk aan: een virtual reality platform voor arbeidstoeleiding, een energiebalans app, social media workshops. Zorgen dat innovatie ook daadwerkelijk daar terecht komt waar mensen er profijt van hebben staat centraal. De presentatie is interactief. Samen met het publiek wordt dieper ingegaan op onze projecten; onderzoeksbevindingen; welke uitdagingen zijn er bij innoveren? En waar liggen kansen voor innovatie binnen het onderwijs?
Technologie & ICT
Spreker
Daniël Toebes
Mediapartners