Seminar
vr 25 januari | 10:30 - 11:15
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT

Wikiwijs Digitale geletterdheid

Goede digitale vaardigheden heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer-, leef- als in een werkomgeving. De leraar sprokkelt nu zelf op internet lesmaterialen over Digitale geletterdheid bijeen waarvan hij/zij denkt dat het geschikt is voor kinderen/jongeren en past deze indien nodig aan het niveau van de doelgroep aan.
Graag introduceren wij de Wikiwijs Digitale geletterdheid, een centrale verzamelplaats bruikbaar in het gespecialiseerd onderwijs en zorginstellingen, een resultaat van de versnellingsvraag Mediawijsheid. https://www.versnellingsvragen.nl/versnellingsvragen/hoe-creeren-we-een-verzamelplaats-digitale-geletterdheid-voor-het-speciaalor-het-speciaal
Technologie & ICT
Spreker
Anja van den Berg
Mediapartners