Seminar
do 24 januari | 11:30 - 12:15
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT

Stap-voor-Stap-app: digitale ondersteuning bij aanleren vaardigheden in passend onderwijs

Het Leerlab VSO/Pro (Leerling2020) heeft een app ontworpen, die het maken van instructiemateriaal sterk vereenvoudigd. Aanleiding voor het maken van deze app was dat leerlingen van Heliomare bij het Praktijkvak Schoonmaken multimediaal instructiemateriaal gebruiken. Het instructiemateriaal is ondersteunend tijdens het aanleren van praktische vaardigheden en bevordert de zelfstandigheid van (zeer) moeilijk lerende leerlingen. In deze presentatie delen we ervaringen en maakt u kennis met deze Stap-voor-Stap app, ontwikkeld door LessonUp.
Technologie & ICT
Spreker
Hans Smeele
Mediapartners