Seminar
do 24 januari | 14:30 - 15:15
Theater 10: Exposanten Opleiding, Advies & Beleid

Intake jonge kind en het bieden van passende begeleiding

De diversiteit in ontwikkeling op het moment dat kleuters aangemeld worden bij een basisschool is groot. Op de verschillende ontwikkelingsgebieden (bijv. cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel) kan het verschil zich manifesteren als een achterstand of voorsprong in ontwikkeling ten opzichte van leeftijdgenoten.

Ouders hebben de ontwikkeling van hun kind gevolgd en zijn daarom in staat in te schatten waar hun kind staat. Zij hebben hun kind zien functioneren in verschillende omgevingen. Ouders kunnen dus veel informatie geven over hun kind. Voor een school is het meenemen van de deskundigheid van ouders een kans om van begin af aan het onderwijs aan te laten sluiten bij het kind, in het aanbod en in de begeleiding. De 'Intakevragenlijst Kleuters' voor ouders en leerkrachten heeft als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen en kan hierbij dus ondersteuning bieden.

Een passende begeleiding bij het kind is belangrijk om een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken. Vanuit de praktijk zal Willeke Rol haar ervaringen met de intake en het bieden van passende begeleiding voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verduidelijken waardoor u met diverse praktische handreikingen de dag erna al aan de slag kunt.
Opleiding, Advies & Beleid
Spreker
Nora Steenbergen
Nora Steenbergen en Willeke Rol
Nora Steenbergen-Penterman is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares basisonderwijs en leerplanontwikkelaar.

Willeke Rol staat als plusklasleerkracht en coach in Diemen en Leiden gepassioneerd in het onderwijs, vooral het werken met talentvolle kinderen en jongvolwassenen geeft haar voldoening, evenals het inspireren van anderen op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij is ECHA-specialist in Gifted Education, heeft haar eigen bedrijf Bright Kids en is creërend en out-of-the-box denkend.
Exposant
SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Mediapartners