Seminar
di 22 januari | 14:30 - 15:15
Theater 10: Exposanten Opleiding, Advies & Beleid

In gesprek met de leerling: maatwerk bieden

In deze workshop worden diverse hulpmiddelen die in de afgelopen jaren door het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling zijn ontwikkeld aan de deelnemers uitgereikt en toegelicht hoe je ermee kunt werken. Daarbij zal Lianne van Oosten toelichten hoe zij er in haar trainingen aan leerkrachten mee werkt:
* de diverse gespreksplaten ontwikkeld om het onderwijs samen met de leerling vorm te geven;
* de checklist hoogbegaafdenwijzer po en vo;
* de online workshop 'verrijkend onderwijs';
* de poster, waaier en kaartenset met 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling' (DVO);
* de intakevragenlijst kleuters
Na deze workshop heb je er niet alleen een heel pallet aan tools bij om in gesprek met de leerling maatwerk te creëren, maar weet je ook hoe je ze op verschillende manieren kunt inzetten!
Didactiek
Opleiding, Advies & Beleid
Spreker
Nora Steenbergen
Lianne van Oosten en Nora Steenbergen
Nora Steenbergen-Penterman is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares basisonderwijs en senior leerplanontwikkelaar.

Lianne van Oosten is ambulant begeleider, opleider en trainer van Passend onderwijs Almere, Beeldcoach, Specialist begaafdheid en trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Exposant
SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Mediapartners