Seminar
vr 25 januari | 15:30 - 16:15
Theater 01: Exposanten Leermiddelen & Toetsen

Een beter getalbegrip en hoger rekentempo met Rekensprint

Om goed te kunnen rekenen is het essentieel dat een leerling getallen begrijpt. Sommige kinderen pikken dit schijnbaar vanzelf op, voor anderen is de wereld van getallen erg ingewikkeld.

Ook het vlot kunnen maken van plus- en minsommen en het beheersen van de tafels is een must. Bijvoorbeeld om ruimte vrij te houden in je werkgeheugen als je sommen met breuken of procenten wil maken.

In deze workshop leert u hoe u bij uw leerlingen kunt zorgen voor zowel een beter getalbegrip als een hoger rekentempo. U leert de theoretische achtergrond en de praktische vertaalslag daarvan.
Didactiek
Spreker
Marije van Oostendorp, orthopedagoog/remedial teacher, auteur Rekensprint
Marije van Oostendorp: orthopedagoog
remedial teacher, auteur Rekensprint Getalbegrip
Mw. drs. Marije van Oostendorp is Orthopedagoog Generalist en remedial teacher, en is gespecialiseerd in leerproblemen.

Ze heeft een eigen praktijk waar zij kinderen onderzoekt op dyscalculie en dyslexie. Daarnaast werkt ze op diverse scholen in Amsterdam en omstreken waar zij werkt met kinderen met rekenproblemen.

Zij is auteur van het boek Aan de slag met rekenproblemen en Rekensprint Getalbegrip (samen met Marijke Theunissen).
Mediapartners