Nieuws
08 mei 2020

Bijna 4 miljoen extra voor laptops thuisonderwijs

Het ministerie van Onderwijs maakt 3,8 miljoen euro extra beschikbaar voor laptops en tablets voor leerlingen die thuis lessen volgen. Het geld komt bovenop de 2,5 miljoen euro die sinds eind maart beschikbaar is voor dit doel. Volgens minister Slob kregen met dit eerdere budget bijna zevenduizend leerlingen een laptop of tablet.

De aanschaf van apparaten wordt gecoördineerd door Sivon, de ict-coöperatie van schoolbesturen. Deze organisatie werkt daarbij samen met ketenpartijen, zoals Kennisnet en NLdigital. De devices zijn bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor wie daar binnen het gezin en vanuit school geen geld is.

Sivon ontving de afgelopen weken meer aanvragen dan er aan laptops en tablets was ingekocht. Kort na toekenning van de eerste tranche van 2,5 miljoen euro, eind maart, meldde de coöperatie dat 145 schoolbesturen een aanvraag hadden ingediend voor in totaal 12.500 apparaten. Hoewel deze via een verdeelsleutel werden verdeeld, vielen sommige scholen buiten de boot. De devices werden geleverd door Cloudwise en The Rent Company.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners