Nieuws
31 maart 2020

Gemeenten regelen laptops voor thuisonderwijs

De gemeente Amsterdam stelt laptops en wifi-hotspots beschikbaar aan leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen. Zo kunnen ook deze leerlingen op een goede manier thuisonderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten. Ook andere gemeenten, zoals Rotterdam en Utrecht, ondernemen op dit vlak actie. Net als het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

Met deze noodmaatregel wil de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (verantwoordelijk voor Onderwijs, Armoede en Inburgering) kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen nu de scholen tijdelijk gesloten zijn.

Uit een eerste inventarisatie bij de scholen blijkt dat het gaat om ongeveer 5.500 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De laptops en hotspots worden via de scholen aan de leerlingen in bruikleen gegeven zolang de scholen gesloten zijn.

Amsterdam heeft hiervoor 3.250 chromebooks en 450 wifi-hotspots aangekocht die in de week van 30 maart versneld worden uitgeleverd aan de scholen. Voor een deel van de 5.500 leerlingen hebben scholen zelf al oplossingen gevonden of zij werken samen met particuliere initiatieven. Per gezin wordt vanuit de gemeente maximaal 1 laptop beschikbaar gesteld, zodat er zoveel mogelijk leerlingen snel aan de slag kunnen. Waar de gemeente de laptops heeft ingekocht, wist een woordvoerder niet.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners