Nieuws
11 maart 2020

Zuid-Holland biedt duizenden inwoners it-scholing

De provincie Zuid-Holland wil in de komende jaren duizenden extra it’ers opleiden. Om hier invulling aan te geven, zijn de overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen het samenwerkingsverband WE IT gestart. Dat initiatief van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) moet het aantal it'ers in de regio laten groeien en werknemers in andere functies vertrouwd maken met it.

WE IT is een samenwerkingsverband tussen vijftien lokale overheden, opleiders en het bedrijfsleven. Het opleiden en bijscholen in it staat centraal in dit initiatief. Enerzijds moet het aantal it-professionals in de regio groeien en anderzijds moeten werknemers in andere functies meer vertrouwd raken met it. Om deze doelstellingen te realiseren, werken de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs nauw met elkaar samen.

Een onderdeel van het initiatief is de Haagse Digitale Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich specifiek op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Den Haag als stad voor digitaal talent en het behouden van talent voor de stad en de regio.

De pilotfase van WE IT loopt tot en met 2021, daarna wordt het initiatief mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners