Nieuws
10 maart 2020

'Onderwijs verliest greep op digitalisering'

De toepassing van kunstmatige intelligentie (ai) in het onderwijs behoeft bijzondere aandacht. Universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen zetten hier steeds meer op in. De kans bestaat echter dat ze overspoeld raken door commerciële leerplatformen. De onderwijswereld loopt daardoor het gevaar de greep op digitalisering kwijt te raken.

Daarvoor waarschuwt Bart Karstens, onderzoeker van het Rathenau Instituut. 'Als marktwaarden de overhand krijgen, dan kunnen de publieke waarden, waarop het onderwijs is gestoeld, onder druk komen te staan.' Denk daarbij aan zaken als privacy, veiligheid en controle over de technologie.

Karstens sprak tijdens het symposium 'Education and learning in the age of ai', dat de Technische Universiteit Eindhoven onlangs organiseerde. Centraal in zijn betoog stond de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat nieuwe digitale toepassingen verantwoord worden ingezet in het hoger onderwijs. Ict kan positieve maar ook negatieve effecten hebben. Omdat de ontwikkeling zich nog in een pril stadium bevindt, moeten we de kans benutten om digitalisering in het onderwijs de gewenste richting op te sturen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners