Nieuws
07 februari 2020

Operatie BRP wordt lesstof voor ict en inkoop Rijk

De casus BRP en de lessen die zijn getrokken uit het mislukken van het moderniseren van de Basisregistratie Personen (BRP) worden als lesstof gebruikt bij de ict- en inkoopafdelingen van de rijksoverheid. Dat heeft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer laten weten.

Basis voor de lesstof vormt het onderzoek 'Niet te stoppen' van de Commissie BRP, die in 2017 werd ingesteld door Knops' voorganger, minister Ronald Plasterk. Hij zette het falende moderniseringsprogramma, operatie Basisregistratie Personen, stop naar aanleiding van een omstreden, negatief advies van Bureau ICT Toetsing (BIT).

Het besluit van Plasterk - een schadepost van circa honderd miljoen euro - en het negatieve advies van het BIT zorgden voor woedende reacties bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal betrokken leveranciers. Zij waren verbijsterd over het advies van het BIT, waar volgens hen weinig van klopte. In het daarna ontstane debat ging de bewindsman onder politieke druk akkoord met de instelling van een onderzoekscommissie. Die moest een terugblik uitvoeren en een feitenrelaas over de gang van zaken rond de mislukte oBRP (Operatie BRP) opstellen en publiceerde medio 2018 het rapport 'Niet te stoppen'.

Uit dat rapport zijn nu vier lessen voor de toekomst geformuleerd. Tezamen met de BRP-casus vormen zij extra lesstof die dit jaar in de ict- en inkoopgemeenschap van het Rijk wordt verspreid. Tevens wordt de stof opgenomen in het curriculum van inkoop- en ict-opleidingen binnen het Rijk, schrijft minister Knops in een Kamerbrief.

De minister schrijft verder dat de getrokken BRP-lessen ook worden opgenomen in het zogeheten rijksbrede Afwegingskader ICT-opdrachten. Daarin staan een aantal beleidsmatige spelregels om te bepalen of en hoe een ict-aanbesteding moet worden opgezet.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners