Nieuws
18 september 2019

Kabinet schuift 148 mln per jaar extra naar DUO-ict

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt over 2020 148,3 miljoen euro extra budget voor gebruik, onderhoud en vervanging van haar ict-systemen. Het geld wordt ingehouden op de compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen in het middelbaar, hoger en academisch onderwijs. Dit blijkt uit de toelichting op de onderwijsbegroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag 2019 bekend werd gemaakt.

Voor de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (lpo) in de onderwijs- en onderzoekssector was een bedrag van ruim een miljard euro beschikbaar. Dit geld was onder meer bedoeld voor inflatiecorrectie van kosten, lonen en subsidies.

Doordat nu 148,3 miljoen euro terechtkomt bij de ict van DUO, worden de onderwijs- en onderzoekssectoren niet volledig gecompenseerd voor inflatie, schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit geldt ook voor de zogeheten ‘apparaatkosten’, de kosten van het ministerie zelf en haar agentschappen zoals DUO. Het basisonderwijs blijft grotendeels gespaard.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners