Nieuws
15 februari 2019

ALGOL 60 biedt nieuwe kijk op programmeren

Welke nieuwe inzichten op programmeren biedt ‘oersysteem‘ ALGOL 60, welke principes van dat in de jaren zestig van de vorige eeuw geïmplementeerde systeem houden anno 2019 nog steeds stand en hoe moet het systeem vanuit computerwetenschappelijk, filosofisch en historisch perspectief worden gekaderd? Die vragen behandelt CWI-promovendus Gauthier van den Hove. De Belg verdedigt vrijdag 15 februari 2019 zijn proefschrift ‘New Insights from Old Programs - The Structure of the First ALGOL 60 System’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Om beter te begrijpen wat programmeren is en hoe het gedaan moet worden, reconstrueerde en analyseerde de CWI-promovendus het eerste ALGOL 60-systeem, een computersysteem ontworpen en in 1960 geïmplementeerd op het Mathematisch Centrum (MC), voorloper van het huidige CWI ('Centrum Wiskunde & Informatica) in Amsterdam.

Van den Hove vertelt over zijn onderzoek: ‘Er kan veel over computerprogrammering en over de methoden die daarbij worden gebruikt worden geleerd door modelprogramma's te bestuderen. Ik heb een bijzonder goed gemaakt computerprogramma gereconstrueerd: het eerste ALGOL 60-systeem, ontworpen en geïmplementeerd op het Mathematisch Centrum (MC), nu CWI, door Edsger Dijkstra en Jaap Zonneveld, met de hulp van Fiek Christen en Marlene Römgens, op een Electrologica X1-computer.’

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Ten eerste behandelt hij de twee facetten van het probleem waarmee het MC-team werd geconfronteerd, namelijk de ALGOL 60-taal en de X1-computer. Ten tweede de principes van de oplossing - de implementatiekeuzes die het MC-team heeft gemaakt in vergelijking met andere mogelijkheden. Ten derde, de details van het MC ALGOL 60 systeem, reverse engineered vanuit de X1 assembler-bron. Volgens Van den Hove's promotor prof. Paul Klint (CWI en UvA) is het onderzoek een unieke reconstructie en analyse van een van de meest invloedrijke compilers uit de geschiedenis van de informatica.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners