Nieuws
16 januari 2019

Nieuw lesmateriaal Wijzer in geldzaken over omgaan met geld

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Wijzer in geldzaken presenteert zijn nieuwe lesmateriaal over leren omgaan met geld voor het basisonderwijs tijdens de NOT 2019. Na de succesvolle introductie vijf jaar geleden van het lesmateriaal over omgaan met gaan met geld, maken meer dan 450.000 leerlingen hier jaarlijks gebruik van. Het nieuwe lesmateriaal van Wijzer in geldzaken sluit aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden en competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.
Eerste les beschikbaar tijdens Week van het geld
Het nieuwe lesmateriaal is gericht op het ontwikkelen van financiële vaardigheden en verantwoord financieel gedrag. De lessen zijn interactiever door de inzet van video’s, groepsopdrachten en bevatten meer doe-opdrachten. Tijdens de NOT kan het materiaal gratis worden besteld op de stand van Wijzer in geldzaken (Hal 1, stand C050). Tijdens de Week van het geld van 25 t/m 29 maart 2019 is de eerste les beschikbaar. Nieuwe thema’s en aanvullend lesmateriaal over omgaan met geld volgen na de Week van het geld.
Praten over geldzaken is een belangrijk onderdeel van leren omgaan met geld
Praten over geldzaken levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord financieel gedrag. Docenten die het nieuwe GRATIS lesmateriaal over omgaan met geld tijdens de NOT bestellen ontvangen een speciale ‘geld-editie’ van de Kletspot: voor leuke en interessante gesprekken over geld in de klas!

Leren omgaan met geld in het voortgezet onderwijs
Ook voor het voortgezet onderwijs zijn er vier nieuwe gratis interactieve lessen beschikbaar, gericht op het aanleren van financiële vaardigheden, voor de onderbouw van het vmbo. De thema’s van deze lessen zijn: Sparen en lenen, Inkomsten en uitgaven, Geld verdienen en Reclame & verleidingen. De lessen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van jongeren, compleet met inspiratiefilmpjes en interactieve werkvormen via de smartphone. Dit biedt docenten een laagdrempelige manier om met jongeren in gesprek te gaan over en aandacht te besteden aan leren omgaan met geld. Het nieuwe lesmateriaal voor het vmbo is gratis verkrijgbaar via de online leermiddelentool op de website van Wijzer in geldzaken en via het online leerplatform LessonUp, waarop ruim 30.000 docenten uit het voortgezet onderwijs actief zijn.

Bevorderen verantwoord financieel gedrag in het basis- en voortgezet onderwijs
De belangrijkste missie van Wijzer in geldzaken is het bevorderen van verantwoord financieel gedrag. Het platform streeft naar een vaste plek voor financiële vaardigheden in het schoolcurriculum. Door het aanleren van gezond financieel gedrag op jonge leeftijd zijn kinderen in de toekomst beter voorbereid om financieel op eigen benen te staan. Op de stand van Wijzer in geldzaken kunnen docenten gratis lesmateriaal bestellen. Daarnaast worden scholen geadviseerd over de geïntegreerde aanpak om met behulp van financiële educatie in het voortgezet onderwijs de schuldenproblematiek onder jongeren in Nederland tegen te gaan.

Noot voor de redactie

Meer informatie over dit bericht:
Wijzer in geldzaken
Judith van Essen, tel 06 556 929 49 of Joost de Bree, tel 06 47408065
pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. Voor meer informatie: www.wijzeringeldzaken.nl

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners