DaVinci Academie
Stand: 01.D138
Onderwijs vanuit verwondering en betrokkenheid   

De DaVinci Academie biedt al sinds 2001 een vernieuwende onderwijsaanpak voor basisscholen. Vanuit een stevige kennisbasis en met de inzet van de modernste educatieve middelen, leren kinderen zelfstandig hun talenten ontwikkelen en hun eigen leerproces vorm te geven. De methodes van DaVinci zijn met verschillende versies geschikt voor alle basisscholen.   

Bij Wereldverkenning worden alle zaakvakken geïntegreerd aangeboden in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. Er is daarnaast veel aandacht voor wetenschap en techniek, 21e eeuwse vaardigheden, computational thinking, burgerschapsvorming en persoonsontwikkeling.     

Maar we gaan verder. Hoe logisch is het om tijdens het bestuderen van de bijvoorbeeld  Egyptenaren ook naar hun muziek, theater, dans en beelden te kijken en luisteren en ons hierdoor te laten inspireren in onze eigen kunstuitingen?  Daarom heeft DaVinci een Kunstlijn ontwikkeld aansluitend op de 30 thema's van DaVinci. Op basis van de kern-en tussendoelen Kunstzinnige Oriëntatie, behandelen we de vakken: Muziek, Bewegen op muziek,Taal & spel en Beeldende vorming.

Sinds 2016 is er ook de leerlijn: Levenskunst. Deze vernieuwende leerlijn is speciaal ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente en werkt vanuit de positieve psychologie. We focussen ons op het ontwikkelen van kernkwaliteiten, waaronder – naast levenskunst zelf – wijsheid, moed, respect, verbinding en aandacht.    

Voordelen van Davinci op een rij:·         
 • Korte lesvoorbereidingstijd: +- 10 minuten per week voor de leerkrachtgebonden les · 
 • Thematisch: geïntegreerde zaakvakken       
 • Tijdbesparing in het lesrooster door geïntegreerde zaakvakken
 • Kant-en-klare lespakketten
 • Passend onderwijs, maatwerk en diversiteit: lesmateriaal is geschikt voor alle kinderen
 • Heel geschikt voor combinatiegroepen
 • Een volledig uitgewerkt klassenmanagement en een systeem voor coöperatief leren
 • Contextrijk leren: ouders en de schoolomgeving worden actief bij de lesstof betrokken
 • Digitale leeromgeving: O.a. online opdrachten, actief gebruik digibord, online portfolio ·         
 • Hogere orde denken: Kinderen maken driedimensionale Themawerkstukken ·         
 • Volledige integratie van de 21ste eeuwse vaardigheden     

Help de leerkracht! 
De DaVinci Academie is overtuigd van het principe ‘Help de leerkracht!’. We willen het de leerkracht in de voorbereiding zo makkelijk mogelijk maken. Naast handleidingen met alle thematische lesstof leveren we scholen alle materialen die nodig zijn om onze lessen te geven: van schapenwol tot lavasteen, plus alle Powerpointpresentaties en alle bestanden voor het digitale schoolbord. We hebben Pinterestpagina’s vol met inspiratie. Het lesmateriaal is compleet en dit bespaart leerkrachten kostbare tijd. Zo ontstaat er meer ruimte voor het coachen en begeleiden van de kinderen.   

De lesmethode DaVinci is gericht op een maximaal gebruik van zintuigen. Bijvoorbeeld: kinderen luisteren naar muziek, gaan met allerlei materialen creatief aan de slag, gaan zelf kruiden en planten kweken en onderzoeken zaken onder de (digitale) microscoop. 

De kinderen werken niet met standaard werkboekjes maar krijgen verwerkingen op maat die aansluiten bij hun individuele talenten en interesses. We leren kinderen hoe ze overzicht krijgen en houden over hun leerproces met behulp van een ‘Helikoptermodel’ voor elk thema. Door dat in te vullen ‘vliegen’ ze als het ware over het thema heen en krijgen ze een overzicht van wat er te leren valt, wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog willen leren.

Contact

Industrieplein 2
7553 LL
Hengelo Nederland
+31 851301636
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Links

Mediapartners