College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Stand: 03.A060
College voor Toetsen en Examens (CvTE)Centraal in onze stand staat de Centrale Eindtoets. Vrijwel alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs maken een eindtoets. Veel scholen kiezen voor de Centrale Eindtoets van het CvTE. In vijf jaar tijd is de Centrale Eindtoets in samenwerking met het scholenveld steeds verder ontwikkeld. Voor 2019 heeft dat geleid tot een aantal aanpassingen in de papieren Centrale Eindtoets toets, waarover we u graag meer vertellen. Zo is de Centrale Eindtoets in 2019 korter, maar met behoud van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de toetsadviezen die u van de Centrale Eindtoets gewend bent. In 2019 wordt de Centrale Eindtoets alleen op papier aangeboden. Heeft u vragen over de papieren Centrale Eindtoets in 2019 en de wijze waarop deze in 2019 wordt afgenomen of over de achtergronden en gevolgen van het besluit om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet af te nemen, kom dan naar onze stand en stel uw vragen. Op de website over de Centrale Eindtoets vindt u de vragen die nu al veel gesteld worden. Kijk voor meer informatie op www.centraleeindtoetspo.nl CvTE algemeen Daarnaast kunt u bij onze stand terecht met vragen over onze andere centrale examens en toetsen en in het bijzonder met vragen over leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften en de Staatsexamens vo. Ook over andere taken van het CvTE kunt u uw vragen stellen.Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Elke middag is er in onze stand een spreekuur waar u uw vragen over leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften kunt bespreken. In onze stand wordt aangegeven hoe laat dit spreekuur plaatsvindt.Staatsexamens vo: donderdag en zaterdag Heeft u vragen over de staatsexamens in het voortgezet onderwijs of heeft u interesse om examinator te worden bij Staatsexamens vo? Meldt u zich dan bij de stand op donderdag 24 of zaterdag 26 januari. Een medewerker van het staatsexamenteam kan u hier dan alles over vertellen. Vragen aan het CvTE op de NOT? Mail ons alvast uw vraag! Heeft u een specifieke vraag en wilt u daarover in gesprek met een van de medewerkers van het CvTE? Mail dan uw vraag naar info@cvte.nl en vermeld daarbij op welke dag u de NOT bezoekt, dan zorgen we ervoor dat u op die dag met iemand in gesprek kunt over dat onderwerp. Wat doet het College voor Toetsen en Examens?Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) waarborgt namens de overheid de kwaliteit en het niveau van toetsen en examens en stelt scholen en instellingen in staat de afname van toetsen en examens vlekkeloos te laten verlopen. Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat onder de eindverantwoordelijkheid valt van de minister van Onderwijs. De centrale toetsen en examens die tot het takenpakket van het CvTE behoren, zijn:de Centrale Eindtoets pode centrale examens en de rekentoets vode Staatsexamens vode centrale examens rekenen, Nederlands en Engels mbode Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2)Bezoek onze website voor meer informatie.

Contact

Muntstraat 7
3512 ET
Utrecht Nederland
+31 30 28 40 700
Twitter

Whitepapers

Links

Mediapartners