Cultuureducatie met Kwaliteit
Stand: 03.A086
Cultuur als vaste waarde in het onderwijs. Daar willen we naartoe en dat is waar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse-vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel, kunst en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. Cultuureducatie met Kwaliteit is een samenwerking tussen het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en de leden van de Raad van Twaalf.

Contact

Lange Viestraat 365
3512 BK
Utrecht Nederland
+31 30 7115100

Whitepapers

Links

Mediapartners