241 Software Solutions B.V. (TRIPS)
Stand: 02.A069
3 Seminars
Voor schoolbesturen is TRIPS een objectief en betrouwbaar middel om kwaliteitsbeleid op hoger niveau te tillen. Met TRIPS hebben docenten zelf toegang tot alle informatie betreffende hun eigen functioneren. TRIPS stimuleert docenten tot professionalisering en ontwikkeling. Door de objectieve en betrouwbare analyse wordt TRIPS omarmt door docenten waardoor de acceptatie van de boodschap aantoonbaar toeneemt en en er weinig tot geen weerstand is. Leidinggevende besparen 40 uur per ontwikkelgesprek waarmee TRIPS zich snel terugverdient. Door de aantoonbare kwaliteitsverbetering neemt niet alleen de sfeer en ambiance toe binnen het docentenkorps maar worden ook leerlingen uitgedaagd hun grenzen te verleggen.

Voor leidinggevende is TRIPS een compleet en betrouwbaar hulpmiddel om snel en objectief docentgegevens te analyseren. Hiermee ontstaat een hoge acceptatiegraad van de voorgestelde adviezen door TRIPS bij docenten. TRIPS bespaart leidinggevende 40 uur per ontwikkelgesprek.

Voor docenten is TRIPS objectief en betrouwbaar. Met TRIPS hebben docenten zelf toegang tot alle informatie betreffende hun eigen functioneren en kunnen docenten op elk moment zien waar ze goed in zijn ,waar nog verbeteringen te behalen zijn en waar zij excellent zijn. TRIPS wordt gezien als hulpmiddel van de docent en kent daardoor een hoge acceptatiegraad. TRIPS stimuleert docenten tot professionalisering en ontwikkeling.

Contact

Science Park 608 A03
1098 XH
Amsterdam Nederland
+31 6 22912524

Seminars

Onderwijskwaliteit verbeteren is een proces en vooral hard werken voor alle betrokkenen.

Huub Nelis & Aart Reussing
Technologie & ICT
Opleiding, Advies & Beleid
23-01-2019 | 13:30 -14:15Theater 10: Exposanten Opleiding, Advies & Beleid

Hoe innoveer je continu onderwijskwaliteit? Zet medewerkers aan het stuur van hun eigen ontwikkeling!

Huub Nelis & Stephan Haukes
Opleiding, Advies & Beleid
Technologie & ICT
25-01-2019 | 13:30 -14:15Theater 10: Exposanten Opleiding, Advies & Beleid

Welke leerkrachtvaardigheden zijn het meest belangrijk om ons onderwijs optimaal te maken voor onze kinderen?

Huub Nelis & Jose Oliehoek
Technologie & ICT
26-01-2019 | 12:30 -13:15Theater 08: Exposanten Technologie & ICT

Whitepapers

241 Software Solutions
Mediapartners