De Noordwijkse Methode
Stand: 01.C134
1 Seminars
Welkom bij De Noordwijkse Methode

De Noordwijkse Methode biedt een alternatief voor de traditionele zaakvakken waarin alle inzichten over vernieuwend onderwijs verwerkt zijn. En meer dan dat: De Noordwijkse Methode geeft leerkrachten en scholen de handvatten om zelf hun onderwijs vorm te geven. Scholen krijgen hier duidelijke begeleiding bij en kunnen hierin zelf keuzes maken passend bij hun school en leerlingen.  

Ook biedt De Noordwijkse Methode handvatten voor persoonlijke en sociale vaardigheden en leervaardigheden. Daarnaast kan een koppeling gemaakt worden naar het ochtendprogramma met taal en rekenen. ·       
  • De Noordwijkse Methode werkt rechtstreeks vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen.  ·      
  • Heel geschikt voor IKC’s: Doorlopende leerlijn van 0-12 jaar: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen. 
  • Er is veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten. ·       
  • De Noordwijkse Methode biedt veel mogelijkheden voor differentiatie naar inhoud en naar niveau, gekoppeld aan een brede diversiteit van werkvormen. ·       
  • Duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden. ·       
  • Denkbubbels voor alle lessen: 21st Century Skills zoals onderzoekend leren, kritisch denken, creatief denken, samenwerken en ICT  zijn volledig geïntegreerd in de lessen. ·       
  • Breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT. ·       
  • Optimale vrijheid en eigenaarschap voor leerkrachten en kinderen binnen een heel duidelijke structuur.

Meer informatie? kijk op www.noordwijksemethode.nl of mail naar info@noordwijksemethode.nl
Didactiek

Contact

Lijnbaanweg 31
2201 LC
Noordwijk Nederland
+31 6 24743322
LinkedIn

Seminars

De Noordwijkse Methode: toekomstgericht thematisch werken van 0-12 jaar

Frum van Egmond
founder van De Noordwijkse Methode
23-01-2019 | 16:30 -17:15Theater 01: Exposanten Leermiddelen & Toetsen

Whitepapers

Links

Mediapartners