A-VISION, Advisering en Begeleiding BV
Stand: 01.B101
Wie zijn wij
A-VISION is een onderwijsadviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve testen en online testplatforms. Daarbij richten wij ons op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken.

Onze producten
Zo heeft A-VISION de eindtoets ROUTE 8 ontwikkeld. Dit is een digitale, adaptieve toets die ingezet kan worden als eindtoets voor groep 8. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slecht 2 à 3 klokuren. Het adaptieve karakter zorgt dat iedere leerling een unieke toets maakt op zijn of haar eigen niveau. Samen met de korte tijdsduur werkt deze eindtoets minder belastend op een leerling. Wij presenteren tijdens de NOT ROUTE 8 graag aan u.

Naast deze eindtoets biedt A-VISION meerdere digitale tests aan. Denk hierbij aan:
  • ADIT adviestoets: Adaptieve, Digitale Intelligentietest voor groep 8
  • IVO: een digitale intelligentietest als instaptoets voor het Voortgezet Onderwijs
  • TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voorgezet Onderwijs voor groep 8 en klas 1 VO. Het toetst spellingsvaardigheid, inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen
  • AVL of DVL: de Apeldoornse- of Docenten Vragenlijst. De docent brengt hiermee het sociaal emotioneel functioneren van de leerling in beeld.
  • LVL: bij deze Leerlingvragenlijst brengt de leerling het sociaal emotioneel functioneren van zichzelf in beeld
  • INVOO: bij de Inventarisatielijst Onderwijsondersteuningsbehoefte brengt de docent het functioneren en de zelfredzaamheid van de leerling in beeld (groep 8 en VO)
  • ROUTE VO: adaptief, digitaal en didactisch leerlingvolgsysteem van groep 8 t/m klas 4 VO. Het toetst spelling, woordenschat, rekenen, begrijpend lezen en Engels
  • CTMI: capaciteitentest MBO Instroom meet de cognitieve capaciteiten van de leerling
  • rRiant: adaptieve, digitale testserie voor instroom, doorstroom en uitstroom MBO & arbeidsmarkt, die het taal- en rekenniveau en intellectuele capaciteiten meet, maar ook het functioneren in beeld brengt.
  • LPK: de Leerling Profielkaart geeft op basis van testgegevens alle (gewenste) informatie van de leerling overzichtelijk weer t.b.v. het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte, het ontwikkelingsperspectief en de indicatie voor toelaatbaarheid.


Maak kennis met A-VISION en bezoek onze stand. U vindt ons in hal 1 standnummer B101.
Tot dan!

Contact

Laan van Westenenk 162
7336 AV
Apeldoorn Nederland
+31 55 5400333
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners