A-VISION Onderwijsadviesbureau / ROUTE 8
Stand: 01.B101
A-VISION - met het oog op de toekomst
Iedere leerling op de juiste plek in het onderwijs, daar staat A-VISION voor. Vanuit die missie ontwikkelen wij innovatieve, adaptieve tests en richten wij ons op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Wilt u het begeleiden van de leerlingen verder optimaliseren? Testresultaten begrijpen en benutten? De niet-cognitieve factoren zoals persoonlijkheid en talenten van uw leerlingen in beeld brengen? Maakt u zich als ouder zorgen over de leerontwikkeling van uw kind? Met onze deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en efficiënte werkwijze leveren wij graag een bijdrage aan de ontwikkeling van zowel leerlingen als  onderwijsorganisaties.

Diensten en producten
Scholen en particulieren
Wij bieden tests voor onderzoek naar cognitieve capaciteiten, didactische vaardigheden, sociaal-emotioneel functioneren, ondersteuningsbehoefte, leerproblemen, persoonlijkheid, talenten en voorkeuren voor leerlingen in het po, vo en mbo en voor particulieren.Uniek zijn onze adaptieve tests op vraagniveau, zoals Eindtoets ROUTE 8, intelligentietest ADIT voor groep 6,7 en 8 (s)bao, ROUTE VO leerlingvolgsysteem en rRIANT voor instroom MBO. Nieuw in ons aanbod voor formatieve toetsing is de adaptieve Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) voor het vo.

Besturen en swv - kwaliteitzorg
De flexibele IBO maakt op swv-, bestuurs- en schoolniveau inzichtelijk  welke deskundigheid, voorzieningen en materialen scholen tot hun beschikking hebben voor het begeleiden en ondersteunen van hun leerlingen.

SprInT(pre)Campus Talentwerkplek
Coaching en training van jongeren en (jong)volwassenen die zijn uitgevallen of vastlopen in onderwijs of werk.

Maak kennis met A-VISION en bezoek onze stand B101 in hal 1. Wij ontmoeten u graag!

Contact

Laan van Westenenk 162
7336 AV
Apeldoorn Nederland
+31 55 5400333
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Links

Hoofdmediapartner
Mediapartners